aktualności

Zmiana opłat za wodę i ścieki

Dodano: 2024-07-03
Szanowni Klienci,
uprzejmie informujemy, iż decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanym dalej Regulatorem) z dnia 17 czerwca 2024 roku nr C.RZT.70.31.2024, z dniem 03 lipca 2024 roku wejdą w życie nowe 3-letnie taryfy, czyli ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kietrz.
Link do decyzji:
Taryfa została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U. z 2024. poz. 757 i przepisami wykonawczymi tej ustawy oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne.

starsze wpisy