Mieszkaniówka

Dodano: 2015-12-09

Z dniem 1 października 1992 r uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu nr XXX/199/92 z dnia 18.09.1992 r. został utworzony zakład budżetowy pod nazwą Zakład Budynków Komunalnych w Kietrzu. Powstał on na bazie części mienia wydzielonego z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kietrzu.


Zakład został utworzony w celu administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz urządzeniami i terenami do nich przynależnymi, prowadzenia działalności gospodarczej i innej działalności z zakresu użyteczności publicznej w zakresie ustalonym przez Zarząd Miasta i Gminy Kietrz. Działalności zarządzania i administrowania w formie zakładu budżetowego była prowadzona do 31.XII.2001 r.


Uchwałą nr XXXII/220/2001 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 listopada 2001 r. z dniem 1stycznia 2002 r. został zlikwidowany zakład budżetowy pod nazwą Zakład Budynków Komunalnych w Kietrzu natomiast zadania realizowane przez zakład przejęła jednoosobowa spółka gminy „HYDROKAN” Sp. z o.o. w Kietrzu, która do dnia dzisiejszego zarządza i administruje zasobami gminy. Zarządzanie nieruchomością polega przede wszystkim na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:


- zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości
- zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomościami
- zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa Energetycznego
- bieżące administrowanie nieruchomością
- utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem
- uzasadnione inwestowanie w nieruchomość

Oprócz zarządzania i administrowania zasobami gminy, spółka zarządza Wspólnotami Mieszkaniowymi.(64 wspólnot mieszkaniowych).
Dla Wspólnot Mieszkaniowych prowadzona jest oddzielna księgowość pozabilansowa, każda Wspólnota posiada swój NIP i REGON oraz rozliczana jest oddzielnie poprzez swój rachunek bankowy.


Łączna powierzchnia zasobów Gminy – 22.179 m² (426 lokali) w tym we Wspólnotach Mieszkaniowych 15.258 m² oraz w budynkach 100% własność Gminy 6.921 m².
Aktualne stawki czynszu zostały wprowadzone zarządzeniem nr 272.A.2013 Burmistrza Kietrza z dniem 1 kwietnia 2014 r. które zgodnie z wyposażeniem lokalu (gaz, wc. łazienka, c.o) oraz kategorią budynku wynoszą:

- stawka min – 1,92 zł/ m² powierzchni użytkowej
- stawka max – 4,26 zł/m ² powierzchni użytkowej

 

Infrastruktura mieszkaniowa

  Komunalne

Wspólnotowe z mieszkaniami
komunalnymi

Liczba budynków mieszkalnych 22 64

 

Struktura wiekowa

  Liczba budynków zbudowanych

Liczba mieszkań komunalnych
w tych budynkach (łącznie)

Od roku 1900 19 75
1901 - 1918 7 12
1919 - 1945 34 148
1946 - 1989 23 158
1989 - 2007 3 22

 

Liczba budynków i mieszkań komunalnych uzyskanych i utraconych w latach 2008 - 14 wg sposobu uzyskania / utraty  
  Liczba mieszkań komunalnych
Budowa  
Adaptacja  
Przejęcie  
Nabycie  
Sprzedaż 101
Rozbiórka  


 

Stan techniczny budynków oraz wspólnotowych z mieszkaniami komunalnymi  
  Liczba budynków
Wymygające kapitalnego remontu 7
Wymagające bieżącego remontu 49

 

Stan aktualny

Mieszkania Liczba mieszkań Powierzchnia użytkowa w m2 Liczba mieszkańców
Komunalne ogółem 426 19925 951
w tym w budynkach: komunalnych 118 5591 257
wspólnot mieszkaniowych 308 14334 694
Prywatne w budynkach wspólnot mieszkaniowych 329 17529 613

 

Wyposażenie

  Liczba budynków mieszkaniowych komunalnych i wspólnotowych z mieszkaniami komunalnymi wyposażonych w:
zimną wodę 86
ciepłą wodę -
instalację gazową   66
instalację c.o. 13
ogrzewanie piecowe 73
łazienki 31
ubikacje 67
ubikacje na klatce schodowej 14
ubikacje suche 5

 

 

 

Wodociągi
Czystość w mieście
Mieszkaniówka