Czystość w mieście

Dodano: 2015-12-09

KOMUNIKAT Z DNIA 1 LIPCA 2020 r.

W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUGI ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE GMINY KIETRZ

 

Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. w Kietrzu informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. zakończyło odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz. Od 1 lipca 2020 r. usługę odbioru odpadów komunalnych z zabudowy zamieszkałej świadczy Spółka „Naprzód” Rydułtowy tel. 77 4855519, e-mail: skladowisko@naprzod.eu .

Jednocześnie informujemy, że Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. w Kietrzu nadal będzie świadczyć usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kietrz zgodnie z zawartymi umowami. Harmonogram odbioru odpadów z terenów niezamieszkałych na II półrocze 2020 r. przedstawiamy w załączeniu.

 

Harmonogram odbioru niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych Gminy Kietrz II połowa 2020 roku

 Rejony Kietrz 1       Kietrz 2    Kietrz 3 Kietrz 4 Kietrz 5 Kietrz 6
Lipiec 13 13 13 13 13
Sierpień 14 14 14 14 14
Wrzesień 15 15 15 15 15
Październik 14 14 14 14 14
 Listopad 16 16 16 16 16
Grudzień 14 14 14 14 14

 

Harmonogram odbioru popiołu z terenów niezamieszkałych Gminy Kietrz II połowa 2020 roku

 Rejony Kietrz 1 Kietrz 2 Kietrz 3 Kietrz 4 Kietrz 5 Kietrz 6
Październik 5 5 5 5 5
 Listopad 6 6 6 6 6
Grudzień 4 4 4 4 4

 

Harmonogram odbioru odpadów gromadzonych selektywnie z terenów niezamieszkałych
Gminy Kietrz II połowa 2020 roku

Miesiąc Rodzaje odpadów Kietrz 1 Kietrz 2 Kietrz 3 Kietrz 4 Kietrz 5 Kietrz 6
Lipiec Plastik + Makulatura 8 8 8
Szkło 9  9 9
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 9 9 9
Sierpień Plastik 13 13 13
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 13 13 13
Wrzesień Plastik + Makulatura 11 11 11
Szkło 17 17 17
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 17 17 17
 Październik Plastik 15 15 15
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 15 15 15
Listopad Plastik + Makulatura 13 13 13
Szkło 12 12 12
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 12 12 12
Grudzień Plastik 15 15 15
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 15 15 15

Pojemniki oraz worki należy wystawić do godz. 7:00 rano w dniu odbioru przed posesję.

Kietrz 1 - Głowackiego, Różana, Nowa, Zatorze, Okrzei, W. Polskiego, Pocztowa, Długa, Młyńska, Nadbrzeżna, Górska, Ogrodowa, Raciborska, Kościuszki, Żeromskiego, Polna, Krasińskiego, Matejki, Słoneczna,

Kietrz 2 - Zwycięstwa, Żymierskiego, Kombatantów, Wieżowa, Niepodległości, Szpitalna, Cegielniana, Pl. Bp. Konrada, Fabryczna, Traugutta, Langenowska, Kościelna, Głubczycka, Lubotyńska, Zielona, Kwiatowa, Reja, Prusa, Kołłątaja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Mickiewicza, Kilińskiego, Krotoszyn, 3-go Maja, Okopowa

Kietrz 3 - Kozłówki, Nowa Cerekwia, Rogożany, Wojnowice,

Kietrz 4 - Dzierżysław, Rozumice, Ściborzyce Wielkie,

Kietrz 5 - Lubotyń, Chruścielów, Gniewkowice,

Kietrz 6 - Nasiedle, Nowy Dwór, Ludmierzyce, Pilszcz,

Wodociągi
Mieszkaniówka
Czystość w mieście