Czystość w mieście

Dodano: 2015-12-09

Harmonogram odbioru niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych  w zabudowie jednorodzinnej z terenu Miasta i Gminy Kietrz I połowa 2020 roku

 Rejony Kietrz 1       Kietrz 2    Kietrz 3 Kietrz 4 Kietrz 5 Kietrz 6
Styczeń 9 2 14 3 13
Luty 10 3 14 4 13
 Marzec 9 3 17 4 16
 Kwiecień  9 23 6 20 16 30 3 17 15 29 15 29
 Maj 7 21 6 20 14 28 5 19 13 27 13 27
Czerwiec 4 18 3 17 10 24 2 16 30 9 23 9 23

 

Harmonogram odbioru popiołu w zabudowie jednorodzinnej z terenu Miasta i Gminy Kietrz I połowa 2020 roku

 Rejony Kietrz 1 Kietrz 2 Kietrz 3 Kietrz 4 Kietrz 5 Kietrz 6
Styczeń 8 15 20 22 27
Luty  11 17 20 24 25
 Marzec 11 13 23 24 25
  Kwiecień  8 14 22 27 28

 

Harmonogram odbioru odpadów gromadzonych selektywnie w zabudowie jednorodzinnej z terenu Miasta i Gminy Kietrz I połowa 2020 roku

 Miesiąc Rodzaje odpadów Kietrz 1 Kietrz 2 Kietrz 3 Kietrz 4 Kietrz 5 Kietrz 6
Styczeń Plastik + Makulatura 7 10 16 21 23
Szkło 8  15 22
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 9, 23 13, 27 14, 28
Luty Plastik  6 12 18 19 26
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 10, 24 11, 25  13, 27
 Marzec Plastik + Makulatura 5 12 18 19 26
Szkło 9 16 23
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 10, 24 11, 25 12, 26
 Kwiecień Plastik 7 10 21 24 28
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 14, 27 15, 29 16, 30
 Maj Plastik + Makulatura 11 12 18 25 26
Szkło 13 20 27
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 8, 22 14, 28 15, 29
Czerwiec Plastik 8 15 22 25 29
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 9, 23 10, 24 15, 26


Harmonogram odbioru odpadów gromadzonych selektywnie w zabudowie wielolokalowej z terenu Miasta i Gminy Kietrz I połowa 2020 rok

Rodzaj odpadów Styczeń Luty Marzec
Kwiecień Maj Czerwiec
Plastik
3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 2, 10, 17, 24 4, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26
Makulatura 10, 24 14, 28 13, 27 10, 24 8, 22 12, 26
Szkło 17 14 13 10 8 12
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 2, 10, 17, 24 4, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26
Popiół 24 28 27 24    

 

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowy wielolokalowej z terenu Miasta i Gminy Kietrz I połowa 2020 rok

 

Styczeń Luty Marzec
Kwiecień Maj Czerwiec
3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 2, 10, 17, 24 4, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

 

Harmonogram odbioru niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych Gminy Kietrz I połowa 2020 roku

 Rejony Kietrz 1       Kietrz 2    Kietrz 3 Kietrz 4 Kietrz 5 Kietrz 6
Styczeń 9 2 14 3 13
Luty 10 3 14 4 13
 Marzec 9 3 17 4 16
 Kwiecień  9 6 16 3 15
 Maj 7 6 14 5 13
Czerwiec 4 3 10 2 9

 

Harmonogram odbioru popiołu z terenów niezamieszkałych Gminy Kietrz I połowa 2020 roku (obowiązuje od 1 marca 2020 r.)

 Rejony Kietrz 1 Kietrz 2 Kietrz 3 Kietrz 4 Kietrz 5 Kietrz 6
Styczeń 8 15 20 22 27
Luty  11 17 20 24 25
 Marzec 11 13 23 24 25
  Kwiecień  8 14 22 27 28

 

Harmonogram odbioru odpadów gromadzonych selektywnie z terenów niezamieszkałych Gminy Kietrz I połowa 2020 roku (obowiązuje od 1 marca 2020 r.)

Miesiąc Rodzaje odpadów Kietrz 1 Kietrz 2 Kietrz 3 Kietrz 4 Kietrz 5
Styczeń Plastik + Makulatura 7 10 16 21 23
Szkło 8  15 22
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 9 13 14
Luty Plastik  6 12 18 19 26
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 10 11  13
 Marzec Plastik + Makulatura 5 12 18 19 26
Szkło 9 16 23
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 10 11 12
 Kwiecień Plastik 7 10 21 24 28
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 14 15 16
 Maj Plastik + Makulatura 11 12 18 25 26
Szkło 13 20 27
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 8 14 15
Czerwiec Plastik 8 15 22 25 29
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 9 10 15

Pojemniki oraz odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 rano w dniu odbioru przed posesję.

Kietrz 1 - Głowackiego, Różana, Nowa, Zatorze, Okrzei, W. Polskiego, Pocztowa, Długa, Młyńska, Nadbrzeżna, Górska, Ogrodowa, Raciborska, Kościuszki, Żeromskiego, Polna, Krasińskiego, Matejki, Słoneczna,

Kietrz 2 - Zwycięstwa, Szkolna, Kombatantów, Wieżowa, Niepodległości, Szpitalna, Cegielniana, Pl. Bp. Konrada, Fabryczna, Traugutta, Langenowska, Kościelna, Głubczycka, Lubotyńska, Zielona, Kwiatowa, Reja, Prusa, Kołłątaja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Mickiewicza, Kilińskiego, Krotoszyn, 3-go Maja, Okopowa

Kietrz 3 - Kozłówki, Nowa Cerekwia, Rogożany, Wojnowice,

Kietrz 4 - Dzierżysław, Rozumice, Ściborzyce Wielkie,

Kietrz 5 - Lubotyń, Chruścielów, Gniewkowice,

Kietrz 6 - Nasiedle, Nowy Dwór, Ludmierzyce, Pilszcz,

Wodociągi
Mieszkaniówka
Czystość w mieście