Czystość w mieście

Dodano: 2015-12-09

KOMUNIKAT Z DNIA 1 LIPCA 2020 r.

W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUGI ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE GMINY KIETRZ

 

Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. w Kietrzu informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. zakończyło odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz. Od 1 lipca 2020 r. usługę odbioru odpadów komunalnych z zabudowy zamieszkałej świadczy Spółka „Naprzód” Rydułtowy tel. 77 4855519, e-mail: skladowisko@naprzod.eu .

Jednocześnie informujemy, że Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. w Kietrzu nadal będzie świadczyć usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kietrz zgodnie z zawartymi umowami. Harmonogram odbioru odpadów z terenów niezamieszkałych w 2021 r. przedstawiamy w załączeniu.

 

Harmonogram odbioru niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych Gminy Kietrz w 2021 roku

 Rejony Kietrz 1       Kietrz 2    Kietrz 3 Kietrz 4 Kietrz 5 Kietrz 6
Styczeń 14 14 14 14 14
Luty 15 15 15 15 15
Marzec 15 15 15 15 15
Kwiecień 15 15 15 15 15
 Maj 17 17 17 17 17
Czerwiec 16 16 16 16 16
Lipiec 15 15 15 15 15
Sierpień 16 16 16 16 16
Wrzesień 16 16 16 16 16
Październik 14 14 14 14 14
Listopad 15 15 15 15 15
Grudzień 16 16 16 16 16

 

Harmonogram odbioru popiołu z terenów niezamieszkałych Gminy Kietrz w 2021 roku

 Rejony Kietrz 1 Kietrz 2 Kietrz 3 Kietrz 4 Kietrz 5 Kietrz 6
Styczeń 7 7 7 7 7
 Luty 8 8 8 8 8
Marzec 8 8 8 8 8
Kwiecień 8 8 8 8 8
Październik 11 11 11 11 11
Listopad 10 10 10 10 10
Grudzień 13 13 13 13 13

 

Harmonogram odbioru odpadów gromadzonych selektywnie z terenów niezamieszkałych
Gminy Kietrz I połowa 2021 roku

Miesiąc Rodzaje odpadów Kietrz 1 Kietrz 2 Kietrz 3 Kietrz 4 Kietrz 5 Kietrz 6
Styczeń Plastik + Makulatura 18 18 18
Szkło 19 19 19
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 19 19 19
Luty Plastik 18 18 18
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 18 18 18
Marzec Plastik + Makulatura 18 18 18
Szkło 17 17 17
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 17 17 17
 Kwiecień Plastik 19 19 19
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 19 19 19
Maj Plastik + Makulatura 18 18 18
Szkło 19 19 19
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 19 19 19
Czerwiec Plastik 17 17 17
Odpady biodegradowalne (zielone, kuchenne) 17 17 17

Pojemniki oraz worki należy wystawić do godz. 7:00 rano w dniu odbioru przed posesję.

Kietrz 1 - Głowackiego, Różana, Nowa, Zatorze, Okrzei, W. Polskiego, Pocztowa, Długa, Młyńska, Nadbrzeżna, Górska, Ogrodowa, Raciborska, Kościuszki, Żeromskiego, Polna, Krasińskiego, Matejki, Słoneczna,

Kietrz 2 - Zwycięstwa, Żymierskiego, Kombatantów, Wieżowa, Niepodległości, Szpitalna, Cegielniana, Pl. Bp. Konrada, Fabryczna, Traugutta, Langenowska, Kościelna, Głubczycka, Lubotyńska, Zielona, Kwiatowa, Reja, Prusa, Kołłątaja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Mickiewicza, Kilińskiego, Krotoszyn, 3-go Maja, Okopowa

Kietrz 3 - Kozłówki, Nowa Cerekwia, Rogożany, Wojnowice,

Kietrz 4 - Dzierżysław, Rozumice, Ściborzyce Wielkie,

Kietrz 5 - Lubotyń, Chruścielów, Gniewkowice,

Kietrz 6 - Nasiedle, Nowy Dwór, Ludmierzyce, Pilszcz,

Wodociągi
Czystość w mieście
Mieszkaniówka