Historia

Dodano: 2015-12-17

 

 

Aktem notarialnym z dnia 17 lipca 1992r. spisanym w Opolu, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Damrota 4/45, przed notariuszem Anną Niedużak, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 1992r. Nr XXVII/180/92, została utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji"HYDROKAN" w Kietrzu - Spółka z o.o.


Dnia 31 lipca 1992r. Spółka "HYDROKAN" została wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Opolu - Sąd Gospodarczy - Nr rejestru RHB 1502.


Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XII/99/99 z dnia 23 listopada 1999r. w sprawie połączenia się Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: Przedsiębiorstwa Remontowo-Komunalnego "PREKOM" w Kietrzu i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "HYDROKAN" w Kietrzu oraz uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółek "HYDROKAN" sp. z o.o. i "PREKOM" sp.z o.o. z dnia 10 grudnia1999r. - dokonano połączenia spółek, zgodnie z art.283 pkt.1 oraz art.284 Kodeksu Handlowego, poprzez przejęcie Spółki "PREKOM" przez Spółkę "HYDROKAN".
   - Spółka przejmująca przejmuje prawa i obowiązki spółki przejmowanej, w tym jej majątek, należności i zobowiązania.
   - Spółka przejmująca przyjmuje nazwę : "Przedsiębiorstwo Komunalne "HYDROKAN" w Kietrzu, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
   - Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym - Sąd Gospodarczy w Opolu, Nr. RHB 1502. w dniu 3 stycznia 2000r.


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.030.300 zł i dzieli się na 30.303 udziały po 100 zł. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Kietrz.


Uchwałą Nr XXXII/220/2001 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 listopada 2001r. zostaje zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2002r. zakład budżetowy pn. Zakład Budynków Komunalnych w Kietrzu, którego zadania przejmuje Spółka "HYDROKAN". Mienie gminy o wartości 5.700zł będące w zarządzie likwidowanego zakładu budżetowego wnosi się jako aport do Spółki "HYDROKAN" aktem notarialnym - Repertorium A nr 8/2002 z dnia2 stycznia 2002r.


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.036.000zł i dzieli się na 6.072 równe i niepodzielne udziały po 500zł. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Kietrz. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 7.02.2002r. nr pozycji rejestru 0000089765. Sygnatura sprawy: OP VIII NS-REJ.KRS/323/21/154.


Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 6327/2006 z dnia 20 grudnia 2006r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 311.500zł poprzez utworzenie 623 udziałów o wartości 500zł. Na pokrycie udziałów Gmina Kietrz wnosi do Spółki aport w postaci urządzeń wodno - kanalizacyjnych.


Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.347.500,00 zł i dzieli się na 6.695 udziałów po 500 zł każdy.

 

 

Galeria zdjęć