O nas

Dodano: 2015-12-29

 

 

Głównymi działalnościami, którymi zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne Hydrokan są:

 

1.WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNA polegająca na:

 • produkcji i dostawie wody
 • odbiorze i oczyszczaniu ścieków


2. KOMUNALNA:

 • świadczenie usług w zakresie oczyszczania terenów z nieczystości stałych i płynnych
 • zimowe utrzymanie dróg
 • podwykonawstwo w zakresie wywozu odpadów komunalnych


3. ADMINISTROWANIE ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI:

 • zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami stanowiącymi własność gminy
  oraz wspólnot mieszkaniowych


4. DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:

 • wykonywanie sieci wod. - kan.,
 • czyszczenie kanalizacji,
 • roboty drogowe, chodniki, remonty nawierzchni,
 • montaż znaków drogowych,
 • roboty remontowo - budowlane budynków mieszkalnych i mieszkań oraz remont dachów


5. KRYTA PŁYWALNIA:

 • zarządzanie i administrowanie obiektem
 • nadzór technologiczny